Tack för 2019 års kongress!

Se förhandlingarna från kongressen via dessa videolänkar:

Fredag 24/5     12:15-13:15     Kongressintroduktion
Fredag 24/5    14:00-ca 17:30    Kongressförhandlingar

Lördag 25/5     09:00-ca 09:30       Kulturminister Amanda Lind
Söndag 26/5     09:00-ca 12:50       Kongressförhandlingar
Söndag 26/5     13:50-ca 16:30       Kongressförhandlingar

Riksteatern är en ideell organisation – en sammanslutning av lokala riksteaterföreningar och andra medlemsorganisationer. Riksteaterns kongress är det högsta beslutande organet och den hålls en gång vart fjärde år. Den  24–26 maj 2019 var det kongress i Karlstad!
På Karlstad CCC – Karlstad Congress Culture Center – träffades under helgen ombud från riksteaterföreningarna och fattade gemensamma beslut om de mål Riksteatern ska ha och riktning för verksamheten under den kommande kongressperioden.
Kongressen beslutar om Riksteaterns stadgar och väljer också en styrelse för de kommande fyra åren. Styrelsens ordförande och ytterligare en styrelseledamot väljs inte av kongressen utan utses av Sveriges regering. Styrelsen leder sedan Riksteaterns verksamhet mellan varje kongress och utser Riksteaterns VD.